top of page
stratetiapäivä2018.jpg

Kokkolan
Nuorkauppakamari

Kokkolan Nuorkauppakamari ry on perustettu vuonna 1970 ja sillä on takanaan pitkät perinteet. Kamaritoiminta on harrastus, jonka tarkoituksena on tarjota jäsenilleen toimintaa, unohtumattomia elämyksiä sekä hauskoja hetkiä yhdessä muiden kanssa. Kokkolan Nuorkauppakamari tarjoaa jäsenilleen kuukausitapaamisia, koulutuksia, erilaisia projekteja ja yritysvierailuja. Paikallisen toiminnan lisäksi pyrimme osallistumaan aktiivisesti muiden kaupunkien nuorkauppakamareiden järjestämiin alueellisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin.

Toimintamme ei ole ainoastaan projektien parissa puurtamista ja kovaa työtä, vaan myös paljon iloista ja rentoa yhdessäoloa. Kokkolan Nuorkauppakamarin toiminnan voisikin ehkä kiteyttää sanoihin: aitoa tekemistä positiivisella meiningillä. Tavoitteenamme on laadukas yhdistystoiminta, tyytyväinen ja aktiivinen jäsenistö sekä positiivinen ja uskottava mielikuva muiden paikallisten toimijoiden keskuudessa. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.

Nuorkauppakamaritoiminnan kautta jäsenillemme aukeaa monia mahdollisuuksia niin työ- kuin vapaa-aikaan. Nuorkauppakamarin toimintamallina on ”tekemällä oppiminen”, joten lukuisissa projekteissa, hallitustyöskentelyssä ja muissa yhteisissä toiminnoissa jäsenet oppivat omasta aktiivisuudestaan riippuen uusia asioita. Uuden oppiminen tulee konkreettisesti esille myös siinä, että jäsen voi olla jäsenyytensä aikana kussakin hallitusvirassa vain yhden vuoden.

Jäsenemme ovat alle 40-vuotiaita aktiivisia nuoria aikuisia. Suomen Nuorkauppakamarit ry:n jäsenenä myös Kokkolan Nuorkauppakamari pyrkii kehittämään jäsentensä yksilöllisiä kykyjä, johtamistaitoa, sosiaalista vuorovaikutusta, kanssakäymistä sekä kansainvälisyyttä.

Nuorkauppakamari-toiminta tarjoaa jäsenilleen myös mahdollisuuden uusien kontakti verkostojen luomiseen. Kamaritoiminta lisää valmiuksia toimia menestyksekkäästi työelämässä!

bottom of page